Historia Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Płocku

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Płocku została powołana do istnienia w roku 1984 przy  Zespole Szkół Zawodowych nr 3. Jej powstanie było efektem działań  Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 -  obecnej ZST(dyr. Janusz Małaczewski ), Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego ( Prezes Maciej Sandomierski), wojewódzkich władz sportowych i oświatowych oraz Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Pierwszym dyrektorem Szkoły został  mgr Marian Choczyński – doświadczony trener i nauczyciel wychowania fizycznego w ZSZ nr 3.

Pierwszy rok działalności szkoły polegał przede wszystkim na objęciu opieką finansową i organizacyjną  zawodników   aktualnie uprawiających wioślarstwo i będących uczniami różnych klas w Zespole Szkół Zawodowych nr 3.

Ideą powstawania szkół mistrzostwa sportowego było bowiem stworzenie dla wybitnych sportowców takich warunków do nauki i trenowania by mogli osiągać mistrzostwo sportowe i ukończyć z powodzeniem szkołę , z maturą włącznie … .

 Jednocześnie rozpoczął się nabór do pierwszej klasy SMS, która rozpoczęła naukę w  technikum mechanicznym od 1 września 1985 roku. Pierwszym rocznikiem  który zaczynał naukę w zorganizowanych strukturach SMS był rocznik 1970. Ot tego czasu , corocznie szkoła organizuje nabory do klas pierwszych polegające na :

  -  ocenie stanu zdrowia,

  -   określaniu perspektywy wzrostu,

  -  ocenie stanu fizjologicznego kandydatów  ( testy i sprawdziany trenerskie)

  -  określeniu poziomu zaawansowania dydaktycznego kandydatów ( egzaminy wstępne )

Szkoła zatrudniła trenerów do prowadzenia zajęć specjalistycznych z wioślarstwa dla kolejnych roczników. Pierwszymi byli : Bohdan Karwowski, Grzegorz Stellak,  Janusz Kołodziejczyk, Piotr Władyniak, Jerzy Podsędek, Eugeniusz Błaszczak.

W roku 1994 do grona szkoleniowców dołączyli : Elżbieta Jankowska i Jacek Karolak            ( absolwent pierwszego rocznika SMS), zaś od roku 1997  - Wojciech Jankowski. Od 1 września 1999 roku pracę w SMS rozpoczął Andrzej Petrykowski – absolwent czwartego rocznika SMS.  Od roku 1995 funkcję dyrektora SMS pełni Tadeusz Cieszkowski

Z uwagi na wybitnie męski profil technikum  mechanicznego SMS, dyrekcja ZST, dla zachęcenia dziewcząt do uprawiania sportu ,od 1 września 2003 r. powołała dodatkowo do istnienia Liceum Ogólnokształcące SMS nr 6 ( Uchwała nr 1183/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 roku).

W związku z reformą szkolnictwa w Polsce, od 1 września 2003  roku w strukturach SMS istnieje również gimnazjum sportowe ( G 12 ) z dwiema klasami równoległymi,  wioślarską i piłkarską ( Uchwała nr 1182/LVIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 9 października 2002 r. )

W latach 2003 – 2005 w Szkole Mistrzostwa Sportowego pracowała również trenerka Agnieszka Kruszewska.

Od 1 stycznia 2004 roku w SMS Płock funkcjonuje druga dyscyplina – badminton. W związku z tym zostali zatrudnieni szkoleniowcy od tej dyscypliny: Magdalena Koba i Andrzej Rosiak  a następnie Małgorzata Sroka .

Od roku 2002 funkcję dyrektora SMS pełni Bernard Szymański , późniejszy dyrektor Zespołu Szkół Technicznych . Pracę w SMS-ie rozpoczął Łukasz Olczak – absolwent z roku 2002.

Od września od 1 stycznia 2005 Szkołą Mistrzostwa Sportowego kieruje mgr Leszek Brzeski.

W roku 2007 , do pracy z wioślarzami zatrudnieni zostali następni szkoleniowcy – absolwenci SMS : Piotr Sałkowski i Krzysztof Kaliński  a  w roku 2008 – Agnieszka Lepczak.

We wrześniu 2009 – w roku 25- lecia SMS, naukę w szkole  rozpoczyna 86 wioślarzy i wioślarek , zgrupowanych w trzech klasach gimnazjum, 3 klasach liceum ogólnokształcącego i 4 technikum mechanicznego.

 

Kalendarium + najważniejsze wydarzenia – sukcesy uczniów oraz absolwentów SMS

Rok

Najważniejsze wydarzenia

1984

Powołanie do istnienia SMS przy ZSZ nr 3 w Płocku

1985

Naukę w SMS rozpoczyna pierwszy nabór – rocznik 1970

4 zawodników uczestniczy w Mistrzostwach Świata Juniorów w Brandenburgu/NRD : IV m dwójka ze sternikiem ( Tomasz Tomiak, Krzysztof

Polańczyk, st. Michał Cieślak)

Regatach Przyjaźni w Bydgoszczy

- Srebrny medal w ósemce: Marek Parulski i Artur Jankowski,

- brązowy medal dwójki ze sternikiem: Krzysztof Polańczyk, Tomasz Tomiak,

Michał Cieślak

1986

Mistrzostwa Świata Juniorów w Rudnicach / Czechosłowacja:

- V m dwójka ze sternikiem: Artur Jankowski, Jacek Gaworski, st. Michał

Cieślak

- XI m czwórka ze sternikiem: Paweł Pilewski, Piotr Czachorowski, st. Andrzej

Ambroziak

jedynkarz Dariusz Antczak ( finał C)

Regatach Przyjaźni w Trokach / ZSRR:

- IV m czwórka bez sternika: Robert Lewandowski, Tomasz Olenderek, Piotr

Wojkowski, Andrzej Zakrzewicz.

- VII m ósemki: Piotr Nowakowski, Robert Orzeszek, Krzysztof Liszewski, Jacek Karolak, Maciej Gawryszczak, Marek Kowalski, Krzysztof

Kłosiewski, Ireneusz Gontarek, st. Sylwester Ludwiczak

1987

Regaty Przyjaźni w Rudnicach / Czechy

- Srebrny medal czwórki bez sternika

- brązowy medal ósemki.( 100% SMS-  składy osad jak poniżej)

IV m czwórki ze sternikiem: Maciej Nawrot, Jacek Wróblewski, Robert

Kalinowski, Grzegorz Miller, st. Radaszkiewicz Radosław   

Mistrzostwa Świata Juniorów w Kolonii:

- VI m czwórka bez sternika: Krzysztof Liszewski, Krzysztof Kłosiewski,

  Dariusz Matusiak, Ireneusz Gontarek; 

- VII m ósemka: Piotr Nowakowski, Robert Orzeszek, Marek Kowalski, Jacek

Karolak, Rafał Jędrzejczak, Maciej Gawryszczak, Maciej Szutowski, Stanisław Szczutowski, st. Leszek Sylewster Ludwiczak.

1988

Igrzyska Olimpijskie w Seulu – VII m Wojciecha Jankowskiego ( absolwenta) w osadzie dwójki ze sternikiem

VI m – w Regatach Przyjaźni – ósemka: Barbara Adamska, Elżbieta Cywińska, Agnieszka Miksztal, Ewa Kowalewska, Brygida Foreńska, Beata Sicińska, Katarzyna Sobczyńska, Jadwig Sobótka, st. Małgorzata Rączkowska

1989

Mistrzostwa Świata Seniorów: VI m Tomasza Tomiaka w dwójce ze sternikiem

Mistrzostwa Świata Juniorów: VII m Agnieszki Kruszewskiej w czwórce podwójnej

Regaty Przyjaźni: VI m Doroty Piegat i Małgorzaty Mazurek w czwórce bez sterniczki,  VI m Agnieszki Kruszewskiej w dwójce podwójnej, VI m ósemki  zWaldemarem Szczechowiczem, Jackiem Streichem, Henrykiem Mielczarkiem i Robertem Klekowickim

1990

Naukę w SMS kończy pierwszy rocznik

V m czwórki bez sterniczki w Regatach Przyjaźni

1991

 MŚ Juniorów w Banyoles : brązowy medal  dwójki ze sternikiem :Artur Szachmytowski, Piotr Olszewski, Sławomir Malec – sternik

IV m – czwórki podwójnej z Honoratą Motylewską

1992

IO w Barcelonie – brązowy medal absolwentów SMS: Tomasza Tomiaka,

Michała Cieślaka, Wojciecha Jankowskiego

Puchar Narodów (U23):

 – VI m czwórki bez sternika: Jacek Wróblewski, Konrad Pietrzak, Artur

Szachmytowski, Piotr Olszewski

   

1994

Obchody X – lecia SMS

Mistrzostwa Świata Seniorów:

- V m czwórki bez sternika z Wojciechem Jankowskim i Tomaszem Tomiakiem

Puchar Narodów w Paryżu (U23):

– złoty medal  Honoraty Motylewskiej w czwórce podwójnej,

- srebrny medal ósemkiKonrad Pietrzak i Mariusz Arcichowski,

Mistrzostwa Świata Juniorów w Monachium:

- VIII m ósemki – Piotr Ozdowski, Dominik Matuszewski, Tomasz Filiński

Bogdan Portalski, Tomasz Piórkowski, Piotr Bukmakowski, Tomasz Grochowski, Paweł Domański, st. Wojciech

Bielkowski.

Akademickie Mistrzostwa Świata

– złoty medalPiotr Nowakowski, Konrad Pietrzak, Artut Szachmytowski,

Piotr Olszewski

1995

Mistrzostwa Świata Juniorów w Poznaniu:

- VII m – ósemka: Piotr Ozdowski, Dominik Matuszewski, Tomasz Filiński

Bogdan Portalski, Tomasz Piórkowski, Piotr Bukmakowski, Tomasz Grochowski, Paweł Domański, st. Wojciech

Bielkowski.

1996

Mistrzostwa Świata Juniorów w Strtoclyde/ Szkocja:

- Brązowy medal w czwórce ze sternikiem: Mariusz Kopycki, Rafał

Chrobociński, st. Maciej Gomułka

Puchar Narodów (U23):

 – IV m czwórki bez sternika: Grzegorz Pietrowicz i Sławomir Jaroszewski

Baltic Cup w Koenhadze:

-  srebrny medal dwójki bez sternika – Więcławski Arkadiusz, Gościcki Dariusz

1997

Mistrzostwa Świata Juniorów w Hazelwinkel/BEL:

-V m. ósemka juniorów: 5 zaw : Arkadiusz Więcławski, Dariusz Gościcki,

Tomasz Chrapkowski, Robert Sobolewski, st. Mariusz  Malanowski.),

- VI m ósemka juniorek: – Katarzyna Maćkiewicz,

VII m – czwórka bez sternika: Arkadiusz Więcławski, Tomasz Chrapkowski,

Dariusz Gościcki.

1998

Mistrzostwa Świata Juniorów w Ottensheim / AUT

- Srebrny medal czwórki bez sternika: Tomaszewski Michał, Sobierajski

 Tomasz,

VI m Małgorzata Chrząszczyk w czwórce bez sterniczki ,

- VI m – Katarzyna Maćkiewicz w czwórce podwójnej,

VIII m czwórka ze sternikiem: Krystian Stasiewicz, Kamil Wodzyński,

Artur Łyziński , Hubert Sobociński st. Łukasz Gajewski

Baltic Cup / Szwecja /

- złoty medal dwójki bez sternika – Zalewski Bogdan, Buchalski Piotr,

- srebrny medal – czwórka bez sterniczki: Katarzyna Maćkiewicz, Joanna

Terebus.

1999

Mistrzostwa Świata Juniorów w Płowdiw / BUL

- Złoty medal ósemki z udziałem 3 zawodników SMS: Bogdan Zalewski, Piotr Buchalski, Łukasz Olczak,

- IV m czwórki ze sternikiem: Paweł Rakowski,

- VI m czwórki bez sterniczki: Małgorzata Chrząszczyk, Anna Szczecińska

Puchar Narodów (U23):

- V m Katarzyny Maćkiewicz w czwórce bez sterniczki,

- VI m Roberta Sobolewskiego i Michała Tomaszewskiego w ósemce.

2000

Mistrzostwa Świata Juniorów w Zagrzebiu:

- V m ósemki: Piotr Lepczak, Rafał Dubielak 

Puchar Narodów (U23) w Kopenhadze:

- V m ósemki z Bogdanem Zalewskim, Piotrem Buchalskim, Łukaszem

 Olczakiem i Mariuszem Kopyckim

-VIII m Katarzyny Maćkiewicz w ósemce kobiet

2001

Mistrzostwa Świata Juniorów Duisburgu

 – Krzysztof Grzywiński, Przemysław Tokarski.- X m w ósemce.

Puchar Narodów (U23) w Ottenshaim / Austria:

brązowy medal ósemki : Bogdan Zalewski, Paweł Rakowski, Piotr Lepczak, Łukasz Olczak,Rafał Dubielak

Mecz Państw Wyszechradzkich w Kruszwicy:

brązowy medal- czwórka bez sternika: Klimkowski Radosław, Kutasiewicz Sławomir, Żukowski Mirosław, Maćkiewicz Marcin,   -- srebrny medal – czwórka ze sternikiem: Sobótka Marcin, Buraczyński Zbigniew, Łukaszewski Jakub, Jasiński Paweł,  st. Rydzewski Jacek.

Baltic Cup w Sankt Petersburgu:

srebrny medal: dwójka bez sternika: Seżalski Krzysztof, WaleckiDamian,          - brązowy medal czwórki bez sternika: Borowski Bartłomiej, Sokora Daniel,

Swat Tomasz, Kalinowski Rafał

2002

Mistrzostwa Świata Juniorów w Trokach/LIT:

 – V m czwórka ze sternikiem: Bartłomiej Borowski i Daniel Sikora

Światowe Regaty do lat 23 w Genui

– VII m ósemki POL z Piotrem Lepczakiem, Pawłem Rakowskim i Łukaszem

Olczakiem

Mistrzostwa Świata Seniorów w Sewilli:

– XI m Piotra Buchalskiego w ósemce,

Akademickie Mistrzostwa Świata w Nothigham:

- V m Piotra Buchalskiego w ósemce POL,

Baltic Cup w Bydgoszczy:

 – złoty medal – czwórka bez sternika: Klimkowski Radosław, Sakowski Artur

2003

Mistrzostwa Świata Juniorów w Atenach:

- VI m dwójka bez sternika: Radosław Klimkowski, Artur Sakowski.

Światowe Regaty Wioślarskie do 23 lat

– V m ósemki POL z Bartłomiejem Borowskim, Jarosławem Janiszewskim i

sternikiem Kamilem Jabłońskim

Regaty Przyjaźnia w Moskwie:

złoty medal czwórki bez sternika (Klimkowski Radosław, Sakowski Artur )

2004

IO w Atenach – 2 absolwentów płynie w polskiej ósemce ( VII miejsce) :Bogdan Zalewski, Piotr Buchalski

Mistrzostwa Świata Juniorów w Banyoles/ESP:

brązowy medal dwójki ze sternikiem: Tomasz Cichocki, Michał Grzelak,

st. Rafał Cholewiński. ( 100% SMS)

- brązowy medal : ósemka juniorek – Aleksandra Wojciechowska

Mistrzostwa Świata Seniorów Non Olympic w Banyolas:

- Srebrny medal – Rafał Cholewiński – sternik dwójki ze sternikiem

2005

Mistrzostwa Świata Juniorów w Brandemburgu:

- brązowy medal czwórki ze sternikiem: Kamil Karolkowski, Radosław

 Milczarek, st. Paweł Nowicki.

2006

Mistrzostwa Świata Juniorów w Amsterdamie

 – X m dwójki bez sternika: Dawid Grzęda, Michał Kosiński,

-  IX m ósemki POL – Siemiński Paweł, Różański Hubert

2007

Mecz Nadziei Olimpijskich w Kruszwicy

– srebrny medal czwórki ze sternikiemDamian Salak, Sebastian Fijałkowski,Damian Plewiński, Patryk Pokorski, st. Łukasz Sokołowski

2008

Coupe de la Jeunesse: Coork/Irlandia:

srebrny medal czwórki bez sternikaDamian Salak, Damian Plewiński

brązowy medal jedynkarza Kamila Zajkowskiego

Baltic Cup w Tampere/FIN:

-złoty i srebrny  medal  jedynkarz – Kamil Zajkowski,

- 2 x srebrny medal czwórki bez sternika: Damian Salak, Damian Plewiński

Mecz Nadziei Olimpijskich – Velence /HUN:

-  złoty medal czwórki bez sternikaDamian Salak, Damian Plewińsk,

2009

Mistrzostwa Świata Juniorów w Brive–la-Gillarde/ FRA

srebrny medal: jedynkarz Kamil Zajkowski

- XI m: Damian Salak, Damian Plewiński w czwórce ze sternikiem POL

Mecz Nadziei Olimpijskich – Racice/CZE:

-  brązowy medal dwójki bez sternika: Marcin Śniegocki, Bartłomiej

Ludwikowski.

- brązowy medal czwórki podwójnej: Lena Nowakowska i Aneta Białaszek +POL        

 Coupe de la Jeunesse - Vichy / FRA:      

- VII m i VIII m czwórki bez sternika: Damian Kruszyński, Łukasz Lewandowski, Michał Mikołajewski, Gabriel Felbór

Baltic Cup w Arrungen/NOR:

- srebrny i brązowy medal: Damian Salak I Damian Plewiński w dwójce bez st.

- 2 x brązowy medal: Dawid Przedpełski, Damian Kruszyński, Łukasz

Lewandowski i Gabriel Felbór w czwórce bez sternika

Obchody XXV – lecia SMS-u w Płocku

2010

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Brześciu/ BY:

- V m Kamila Zajkowskiego w czwórce podwójnej POL,

Mistrzostwa Świata Juniorów w Rudnicach/ CZE:

- XIII m w czwórce ze sternikiem POL: Damian Salak, Damian Plewiński i

sternik Paweł Pabian,

Coupe de la Jeunesse w Hazewinkel/ BEL:

- VIII m Rafała Zajkowskiego w jedynce,

Mecz Nadziei Olimpijskich w Kruszwicy:

- srebrny medal czwórki ze sternikiem: Jakub Bednarski, Kamil Handlarski,

Jakub Płoski, Paweł Kotecki, st. Sebastian Radwański,

- brązowy medal dwójki bez sternika: Paweł Piłat, Patryk Szelągowski,

Baltic Cup w Hamburgu:

- Brązowy medal i VII m Rafała Zajkowskiego w jedynce.

2011

Mistrzostwa Europy Seniorów w Plowdiw/BUL:

brązowy medal Kamila Zajkowskiego w czwórce podwójnej POL.

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Amsterdamie:

- V m Damiana Salaka i Damiana Plewińskiego w ósemce POL,

- X m Kamila Zajkowskiego w czwórce podwójnej,

Mistrzostwa Europy Juniorów w Kruszwicy:

- VI m Rafała Zajkowskiego w jedynce,

Mecz Nadziei Olimpijskich w Velence/ HUN:

- brązowy medal dwójki bez sternika: Łukasz Krajewski, Jakub Płoski,

Baltic Cup w Trokach/LIT:

- 2 x brązowy medal czwórki bez sternika: Łukasz, Krajewski, Jakub Ploski,

Michał Iskra, Michał Bielski,

2012

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Trokach/LIT:

- XIII m Kamila Zajkowskiego w czwórce podwójnej,

Mistrzostwa Europy Juniorów w Bled/SLO:

- XI m w czwórce bez sternika: Łukasz Krajewski, Jakub Płoski, Kamil

Handlarski, Paweł Kotecki

Coupe de la Jeunesse w Banyolas/ESP:

-  złoty medal czwórki bez sternika: Łukasz, Krajewski, Jakub Ploski, Michał

Iskra, Michał Bielski,

Akademickie Mistrzostwa Świata w Kazaniu:

- brązowy medal Damiana Salaka w ósemce,

Mecz Nadziei Olimpijskich – Racice/ Czechy:

- brązowy medal w dwójce bez sternika: Piotr Szczepański, Kamil Kamiński

Baltic Cup – Kruszwica:

- złoty medal czwórki bez sternika: Łukasz, Krajewski, Jakub Ploski, Michał

Iskra, Michał Bielski,

2013

Młodzieżowych M Ś w Linzu / AUT:

Brązowy medal: Damian Salak w ósemce POL

- VII m: Kamil Zajkowski w czwórce podwójnej.                          

Brązowy medal MŚ Juniorów w Trokach /LIT – czwórka bez sternika: Łukasz

Krajewski, Michał Iskra

Brązowy medal ME Juniorów w Brześciu/ BY – czwórka bez sternika: Łukasz

Krajewski, Michał Iskra 

Mecz Nadziei Olimpijskich – Piestany/ Słowacja

 - brązowy medal czwórki bez sternika: Igor Smoliński, Patryk Pełka, Damian

Rutkowski, Konrad Pawlak

Coupe  de la Jeunesse – Lutzerna/ SUI:

-          VI I, VIII m : Szczepański Piotr, Kamiński Kamil w czwórce bez sternika

Baltic Cup – Sankt Petersburg:

- Brązowy medal: Piotr Szczepański i Kamil Kamiński w czwórce bez sternika

2014

Mistrzostwa Europy Juniorów w Hazewinkel/BEL:

-   Piotr Szczepański, Kamil Kamiński w czwórce bez sternika POL,

Mecz Nadziei Olimpijskich – Poznań

- IV m czwórki bez sternika: Bartłomiej Donarski, Mateusz Cywiński, Patryk Zajączkowski, Sebastian Smoliński.

 

Historia SMS w pigułce:

• W okresie 32 lat istnienia, w szkole wychowywało się około 780 wioślarzy.

• Wioślarze Ci zdobyli około 790 medali w Mistrzostwach Polski różnych kategorii wiekowych (średnio 25 w każdym roku z udziałem blisko 100 % uczniów SMS). Średnio 70% uczniów SMS to multimedaliśći w imprezach mistrzowskich.

• 91 wychowanków startowało w Mistrzostwach Świata Juniorów. 21 z nich sięgnęło po medale MŚJ. Tych medali zdobyli 9 (1 złoty, 2 srebrne i 6 brązowych)

• 14 zawodników SMS startowało w Mistrzostwach Europy, rozgrywanych od niedawna, trzech z nich zdobyło brązowe medale.

• 45 wychowanków startowało w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata (U23), 11 z nich sięgało po medale. Tych medali było 6 (1 złoty, 1 srebrny i 4 brązowe)

• 10 wychowanków SMS wystartowało w Mistrzostwach Świata Seniorów, trzech z nich zdobywało medale.

• 5 wychowanków startowało w Igrzyskach Olimpijskich, dwóch zdobyło brązowy medal w Barcelonie.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  http://wszystkoociasteczkach.pl/