Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym. 

 

   Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych. Organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Płocka,
a konsultację merytoryczną zapewniają Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Zarząd Główny SIMP i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Laureaci i finaliści konkursu nie tylko otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody, ale również będą uprawnieni do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale BMiP w Płocku (Politechnika Warszawska Filia w Płocku).

Konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach:

ETAP I – SZKOLNY

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora danej szkoły.

Polegać będzie na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów. Kryteria oceny przekażą organizatorzy. Pytania do szkół zostaną przekazane pocztą elektroniczną.

Do etapu II przejdą uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w danej szkole.

ETAP II – OGÓLNOPOLSKI

Obejmuje rozwiązanie testu, wykonanie zadań praktycznych i odpowiedzi ustne na pytania przed Komisją Konkursową i publicznością w Zespole Szkół Technicznych w Płocku.

Etap II Konkursu Mechanicznego składa się z części:

1.   Część I – obejmująca:

a.   rozwiązanie testu (90 min)

b.   wykonanie zadania praktycznego (2 godz.) do wyboru:

 • projekt w jednym z programów (do wyboru) AUTO CAD, Autodesk Inventor
  lub Solid Edge,
 • projekt z zakresu programowania sterowników PLC (języki LAD lub FBD)               

     z wykorzystaniem sterowników i oprogramowania SIEMENS.

Łączna punktacja przedstawicieli danej szkoły zadecyduje po tej części o miejscu szkoły
w konkursie. Punkty za zadania praktyczne dzielone są równo pomiędzy trzech przedstawicieli szkoły. Sześć osób, które będą miały największą liczbę punktów po części I weźmie udział w części ustnej, która wyłoni zwycięzcę indywidualnego.

Prace pisemne sprawdzone zostaną przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych
i przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

2.  Część II - ustna – uczestnicy odpowiadają na pytania przed publicznością

Liczba punktów z części I nie ma znaczenia dla punktacji w części finałowej, jest tylko sposobem wyłonienia najlepszych uczestników.

VI TERMINARZ KONKURSU

I etap, szkolny:

•   zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie – do 4.01.2019

•   przeprowadzany w szkołach – 8.01.2019r. (sugerowany termin)

II etap, ogólnopolski - Zespół Szkól Technicznych w Płocku.

•   zgłoszenia do 8.03.2019,

•   przeprowadzony zostanie - 21-22.03.2019

•   część I - pisemna i praktyczna - 21.03.2019r.

•   część II - ustna – 22.03.2019r.

Dodatkowe informacje, regulamin, karta zgłoszenia, zakres tematyczny i proponowana bibliografia są dostępne na naszej stronie internetowej:  zstplock.pl

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać e-mailem   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ,
w wyjątkowych sytuacjach faksem (024) 364-27-31, lub pozostawić w sekretariacie:

Zespołu Szkół Technicznych w Płocku

al. Kilińskiego 4, tel. (024) 364-27-30.

 W związku z tym, iż konkurs jest dwudniowy, organizatorzy proponują wykupienie noclegu i wyżywienia w szkolnym internacie.

  

Szczegółowych informacji udziela:

Aleksander Zalewski – tel. 570230494

 

Zaproszenie w wersji PDF

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia etap I - PDF  

Karta zgłoszenia etap I - DOC

 

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym. 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych. Organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Płocka, a konsultację merytoryczną zapewniają Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Zarząd Główny SIMP i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

            Laureaci i finaliści konkursu nie tylko otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody, ale również będą uprawnieni do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale BMiP w Płocku (Politechnika Warszawska Filia w Płocku).

 W tym roku zmieniamy formułę etapu szkolnego. Odbędzie się on przy pomocy platformy internetowej.

PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach: 

EtapI– szkolny

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzSzkolna Komisja Konkursowa powołana przeDyrektora danej szkoły.

Polegać będzie na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów za pomocą udostępnionej platformy internetowej.

W sytuacji problemów technicznych Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenie testu pisemnego w szkołach. W tym przypadku pytaniado szkół zostanąprzekazanepocz elektroniczną. Prace zostaną wówczas przesłane do Zespołu Szkół Technicznych w Płocku
i sprawdzone przez jury powołane przez Organizatora.

DO II etapu awansują uczniowie z 14 szkół (3 osobowe drużyny) wyłonionych według następujących kryteriów:

10 szkół, których najlepsi uczniowie zajęli pierwsze 10 miejsc w teście – do II etapu konkursu kwalifikują się również dwaj najlepsi uczniowie z danej szkoły;

4 szkoły, których 3 najlepszych uczniów uzyskało najwyższą łączną liczbę punktów spośród wszystkich rywalizujących szkół – do II etapu konkursu kwalifikuje się 3 najlepszych uczniów danej szkoły;

Drużyna Zespołu Szkół Technicznych w Płocku - jako organizatora konkursu

projekt w prgramie typu CAD (AutoCAd, Inventor, Solid Edge),

projekt z zakresu programowania sterowników PLC (języki LAD lub FBD) z wykorzystaniem sterowników i oprogramowania SIEMENS.

 • zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie–do 12.01.2018r.
 • przeprowadzany w szkołach w dniach - 15.01.2018 – 16.02.2018r. (terminy udostępnienia platformy internetowej poszczególnym szkołom).

ETAPII– OGÓLNOPOLSKI

Obejmuje rozwiązanie testuwykonanie zadań praktycznych i odpowiedzi ustne na pytania przed Komisją Konkursową i publicznością w Zespole Szkół Technicznych w Płocku.

Etap II Konkursu Mechanicznego składasięzczęści:

1.  CzęśćI– obejmująca:

arozwiązanietestu (90min)

b.   wykonanie zadania praktycznego przezespół danej szkoły, do wyboru:

Łączna punktacja przedstawicieli danej szkoły zadecyduje po tej części o miejscu szkoły w konkursie.

Punktzzadania praktyczne dzielone są równo pomiędzytrzech przedstawicieli szkoły

Sześć osób, którbędą miałnajwiększą liczbę punktów po części I weźmie udział w części ustnej, którwyłoni zwycięzcę indywidualnego.

Prace pisemne sprawdzone zostaną przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i przedstawicieli Politechniki Warszawskiej.

2.  Część II-ustna– uczestnicy odpowiadają na pytania przed publicznośc

Liczba punktów z części I nie ma znaczenia dla punktacji w częścfinałowej, jest tylko sposobem

wyłonienia najlepszych uczestników.

VI TERMINARZ KONKURSU

Terminarzkonkursu

I etap, szkolny:

II etap, ogólnopolski - Zespół Szkół Technicznychw Płocku.

•    przeprowadzonyzostanie w dniach 22-23.03.2018r.

•    częśćI-pisemnai praktyczna- 22.03.2018r.

•    częśćII-ustna– 23.03.2018r.

              Dodatkowe informacje, regulamin, karta zgłoszenia, zakres tematyczny i proponowana bibliografia są dostępne na naszej stronie internetowej:       zstplock.pl

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać e-mailem   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ,
w wyjątkowych sytuacjach faksem (024) 364-27-31, lub pozostawić w sekretariacie:

Zespołu Szkół Technicznych w Płocku

al. Kilińskiego 4, tel. (024) 364-27-30.

 W związku z tym, iż konkurs jest dwudniowy, organizatorzy proponują wykupienie noclegu i wyżywienia w szkolnym internacie.

  

Szczegółowych informacji udziela:

Aleksander Zalewski – tel. 570230494

Do pobrania:

Zaproszenie do wydruku

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia - etap I

W marcu 2017 roku w Zespole Szkół Technicznych w Płocku miała miejsce dziesiąta jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego.

Od początku organizujemy go we współpracy z zaprzyjaźnioną kadrą filii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Prezydent Miasta Płocka. Nad całością zaś czuwa dyrektor naczelny szkoły - pan mgr inż. Dariusz Tyburski.

Nasz konkurs cieszy się dobrą sławą, o czym świadczy liczba uczestniczących w nim szkół. Do tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 40 szkół z całej Polski (m.in. z Krakowa, Gorzowa Wielkopolskiego, Białegostoku, Radomia, Sieradza, Nowego Tomyśla, Warszawy).

Formuła konkursu wymaga, by najpierw w szkołach macierzystych odbył się I etap (szkolny). Eliminacje na tym poziomie przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora danej placówki. Uczestnicy rozwiązywali test przygotowany przez organizatorów.

Do II etapu (ogólnopolskiego) przeszli ci uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w danej szkole. W br. szkolnym II etap został rozegrany w dniach 23 - 24 marca w ZST w Płocku. Obejmował on rozwiązanie testu, wykonanie zadań praktycznych oraz odpowiedzi ustne na pytania zadawane przez członków Komisji Konkursowej.

W czwartek 23 marca 2017 roku przed godziną 10.00. w ZST stawili się wszyscy uczestnicy konkursu. Napisali test z wiedzy teoretycznej (obejmował on pytania z zakresu szeroko pojętej mechaniki, a także z mechatroniki, elektrotechniki oraz fizyki). Za ostateczny kształt pytań w tej części konkursu odpowiadał pan wicedyrektor mgr inż. Tomasz Kiciński.

Następnie uczniowie zaczęli realizować zadania praktyczne z pneumatyki (pod kierunkiem pana mgr inż. Jacka Puzio) oraz z rysunku technicznego. Właśnie to ostatnie zadanie, wykonywane komputerowo w programach Solid Edge, Inventor i AutoCAD, sprawiło uczestnikom sporo kłopotów (autorem tego szczególnego zadania był pan mgr inż. Damian Leśkiewicz).

Dopiero po godzinie 17.00. wszystkie drużyny wykonały zadania praktyczne. Rywalizacja była więc dość wyczerpująca, a następnego dnia najlepszych uczniów czekał jeszcze ustny finał.

Pierwszy dzień konkursu wyłonił zwycięzców w rywalizacji drużynowej. Okazali się nimi uczniowie Technikum Nr 9 Lotniczego z Warszawy.

 

Wyniki X Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego w rywalizacji drużynowej są następujące:

I miejsce - Technikum Nr 9 Lotnicze w Warszawie - nagrodę - spawarkę - ufundowało Centrum Spawalnicze Janina Tucholska,

II miejsce - Regionalne CEZ CKP w Biłgoraju - nagrodę - zestaw specjalistycznych kluczy samochodowych ufundowała firma Naftoremont,

III miejsce - Technikum Mechaniczno - Elektryczne w Biłgoraju - w nagrodę otrzymali szlifierkę kątową od firmy SPECTech.

Drużyna z naszej szkoły zajęła V miejsce (Michał Dłuziński i Ośka Patryk z klasy 3tc oraz Mateusz Woźniak z kl. 4tc).

Do finału awansowało sześciu uczniów, wśród nich Michał Dłuziński, uczeń naszej szkoły.

W piątek 24 marca br. przed licznie zgromadzoną publicznością rozegrany został finał konkursu, który miał wyłonić zwycięzcę indywidualnego.

W nastrój zmagań wprowadziła uczestników i publiczność Szkolna Orkiestra Dęta, a potem "podgrzewali" atmosferę członkowie heavy metalowego zespołu INSIDIOOS w składzie: Andrii Korunnyi, Cezary Kujawski (obaj ZST Płock) oraz Konrad Zieliński, Janek Jaworski (ZS Nr 6 Płock).

Ponieważ drugi dzień konkursu ma zawsze widowiskowy charakter, zatem potrzebni są konferansjerzy. W tym roku imprezę poprowadzili - pani profesor Izabela Szymańska oraz pan profesor Aleksander Zalewski. Przypomnieli oni początki konkursu, jego ideę oraz podkreślili zmiany w jego formule. Wspomnieli nauczycieli - emerytów: panią Danutę Czapską i pana Marka Sawickiego, którzy współtworzyli konkurs, a także śp. dyrektora Bernarda Szymańskiego, który również zasłużył się w tworzeniu i propagowaniu idei naszego konkursu.

Mocne uderzenie zespołu INSIDIOOS nie przeszkadzało działaniom finalistów konkursu skoncentrowanych na swych zadaniach. Poza udzieleniem odpowiedzi na wiele pytań, musieli rozwiązać krzyżówkę, a nawet...złożyć rower.

Po zaciętej rywalizacji poznaliśmy wreszcie zwycięzcę X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego. Został nim reprezentant ZST w Płocku - Michał Dłuziński (kl.III tc)!!! Jego wygrana cieszy nas tym bardziej, że pozostali finaliści prezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy.

 

Oto wyniki rywalizacji indywidualnej wraz z informacją o nagrodach:

I miejsce - Michał Dłuziński - ZST w Płocku - w nagrodę otrzymał laptop - ufundowany przez CNH Płock,

II miejsce - Grzegorz Muchla - Technikum Nr 9 Lotnicze w Warszawie - nagrodę - tablet ufundowała firma PRECIZO,

III miejsce - Maciej Pukarowski - Regionalne CEZ CKP w Biłgoraju - nagrodę - tablet - ufundowało Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich.

IV miejsce - Szymon Wasąg - Technikum Mechaniczno - Elektryczne w Biłgoraju - nagroda: specjalistyczne klucze NEO od firmy CENTROMOST,

V miejsce - Karol Stawski - Zespół Szkół Nr 2 w Ostrzeszowie - nagroda: dysk zewnętrzny - fundator ZST,

VI miejsce - Łukasz Czerniszewski - Technikum Nr 9 Lotnicze w Warszawie - nagroda: dysk zewnętrzny - fundator ZST.

 

Wszyscy finaliści otrzymali również indeksy, upoważniające ich do podjęcia studiów na kierunku mechanicznym w Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku.

Opiekunowie uczniów, którzy zdobyli miejsca "na podium", otrzymali nagrody od firmy Centromost, a za miejsca V i VI od firmy CNHI.

Zwycięskie drużyny oraz sponsorzy, partnerzy naszej szkoły i zaprzyjaźnione zakłady pracy za zaangażowanie i udział w konkursie otrzymali okolicznościowe statuetki zaprojektowane przez nauczyciela ZST - profesora Damiana Leśkiewicza i wykonane przez firmę BUDMAT.

Natomiast wszyscy uczestnicy oraz ich szkoły otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Dla drużyny ZST i jej opiekuna Stowarzyszenie Wodniaków Flis ufundowało nagrodę - voucher na 10 godzin pływania kajakiem po Wiśle w stanicy Flis w Liszynie (gmina Słupno).

 

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom i polecamy się życzliwej pamięci sponsorów.

 

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego - już za rok. Serdecznie zapraszamy!

 

Organizatorzy - Zespół Szkół Technicznych w Płocku.

Ostateczne wynki X Ogólnopolskiego Konkursu Mechanicznego

 

Miejsca indywidualnie:

1. Michał Dłuziński - ZST w Płocku

2. Grzegorz Muchla - Technikum nr 9 Lotnicze w Warszawie, ul. Gładka 16

3. Maciej Pukarowski - Regionalne CEZ CKP w Biłgoraju, ul. Kościuszki 58

4. Szymon Wasąg - Technikum Mechaniczno - Elektryczne w Biłgoraju

5. Karol Stawski - Zespół Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

6. Łukasz Czerniszewski -Technikum nr 9 Lotnicze w Warszawie, ul. Gładka 16

 

Miejsca drużynowo

1. Technikum nr 9 Lotnicze w Warszawie, ul. Gładka 16

2. Regionalne CEZ CKP w Biłgoraju, ul. Kościuszki 58

3. Technikum Mechaniczno - Elektryczne w Biłgoraju

 

PROGRAM FINAŁU X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MECHANICZNEGO:

Dzień pierwszy - 23.03.2017

Od godz. 9.00 – rejestracja uczestników – aula ZST

Godz. 9.45 – uroczyste otwarcie Konkursu, aula szkoły

Godz. 10.00 - rozwiązanie testu (90 min) – sala gimnastyczna ZST

Od godz. 13.00 – blok zadań praktycznych – rysunek techniczny wspomagany komputerowo i zadanie z pneumatyki. 

Łączna punktacja przedstawicieli danej szkoły zadecyduje po tej części o miejscu szkoły w konkursie. Punkty za zadania praktyczne dzielone są równo pomiędzy trzech przedstawicieli szkoły. Sześć osób, które będą miały największą liczbę punktów po części I weźmie udział w części ustnej, która wyłoni zwycięzcę indywidualnego. 

Prace pisemne sprawdzone zostaną przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych  i przedstawicieli Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych  w Płocku. 

Około 18.00 – ogłoszenie wyników po pierwszej części konkursu.

Dzień drugi - 24.03.2017 

Finał ustny  - godz. 10.00 – sala gimnastyczna ZST - uczestnicy odpowiadają na pytania przed publicznością.

Koniec finału przed 12.00.

logo

UWAGA

ZMIANA TERMINU

OGÓLNOPOLSKIKONKURS MECHANICZNY

ODBĘDIE SIĘ W DNIACH 23-24.03.2017

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w X Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych. Organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku. Honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Płocka, a konsultację merytoryczną zapewniają Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Zarząd Główny SIMP i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

            Laureaci i finaliści konkursu nie tylko otrzymają bardzo atrakcyjne nagrody, ale również będą uprawnieni do przyjęcia bez postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale BMiP w Płocku (Politechnika Warszawska Filia w Płocku).

Przebieg konkursu - konkurs jest przeprowadzony w dwóch etapach:

Etap I – szkolny

Eliminacje konkursowe na I etapie przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora danej szkoły. Polegać będzie na rozwiązaniu testu przygotowanego przez organizatorów. Kryteria oceny przekażą organizatorzy.

Do etapu II przejdą uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.

Etap II – ogólnopolski, składa się z części:

 1. Część I – obejmująca:
  1. rozwiązanie testu (90 min)
  2. wykonanie zadania praktycznego przez zespół danej szkoły projektu w programie z rodziny CAD, zadania praktycznego z zakresu mechaniki lub mechatroniki

Łączna punktacja przedstawicieli danej szkoły zadecyduje po tej części o miejscu szkoły
w konkursie. Punkty za zadania praktyczne dzielone są równo pomiędzy trzech przedstawicieli szkoły. Sześć osób, które będą miały największą liczbę punktów po części I weźmie udział w części ustnej, która wyłoni zwycięzcę indywidualnego.

Prace pisemne sprawdzone zostaną przez nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych
i przedstawicieli Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

2.  Część II - ustna – uczestnicy odpowiadają na pytania przed publicznością.

 

Terminarz konkursu

I etap, szkolny:

      •          zgłoszenie szkoły do uczestnictwa w konkursie – do 9.01.2017

      •          przeprowadzany w szkołach – 14.01.2017r. (sugerowany termin).

Pytania zostaną przesłane drogą elektroniczną.

II etap, ogólnopolski - Zespół Szkól Technicznych w Płocku.

            •          zgłoszenia do 4.03.2017,

            •          przeprowadzony zostanie - 23-24.03.2017r.

            •          część I -  pisemna i praktyczna - 23.03.2017r.

            •          część II - ustna – 24.03.2017r.

 

            Dodatkowe informacje, regulamin, karta zgłoszenia, zakres tematyczny i proponowana bibliografia są dostępne na naszej stronie internetowej:       zstplock.pl

Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać pocztą, faksem (024) 364-27-31,

e-mailem  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   lub pozostawić w sekretariacie:

Zespołu Szkół Technicznych w Płocku

al. Kilińskiego 4, tel. (024) 364-27-30.

W związku z tym, iż konkurs jest dwudniowy, organizatorzy proponują wykupienie noclegu
i wyżywienia w szkolnym internacie.

 

Do pobrania:

Zaproszenie do wydruku

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia - etap I

Karta zgłoszenia - etap II

Bibliografia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu … [nazwa podmiotu] z siedzibą pod adresem ….
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

d)      ….

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

f)       ….

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
  http://wszystkoociasteczkach.pl/